Dry Needling (Igłoterapia punktów spustowych)

Zabieg ten ma na celu zniesienie nadmiernej aktywności punktów spustowych. Działając na zasadzie łuku odruchowego wywołuje lokalny szok tkankowy zmuszając zmienioną chorobowo tkankę do autoregeneracji. Terapeuta z wielką precyzją dokonuje delikatne wkłucia drażniąc struktury odpowiedzialne za proces chorobowy.
 
Mięśniowo-powięziowe zespoły bólowe (MPS, Myofascial pain syndromes) dotykają mięśni, stawów i struktur szkieletowych, prowadząc do bólu, utraty funkcji i zaburzeń ruchowych. Mięśniowo-powięziowy punkt spustowy (myofascial trigger point) jest charakterystycznym i diagnostycznym objawem MPS – jest on fizycznym objawem, poprzez który identyfikuje się MPS. Leczenie uwzględnia inaktywację mięśniowo-punktowego punktu spustowego, korekcję dysfunkcji biomechanicznej i posturalnej oraz przywrócenie właściwych wzorców ruchowych. Najbardziej zaakceptowaną międzynarodowo formą terapii punktów spustowych jest terapia manualna punktów spustowych i igłoterapia. Jest to obecnie najsilniejszy i najlepszy środek do walki z bólem.

Zazwyczaj po kilku zabiegach nawet, kilkuletnie dolegliwości bardzo się zmniejszają lub całkowicie ustępują. Metoda często błędnie mylona z akupunkturą, która jest zupełnie inną metodą leczniczą.