Osteopatia

Osteopatia Jest to metoda diagnozowania i leczenia manualnego, która powstała w 1874 roku. Jej twórca Andrew Taylor Still w 1892 roku założył pierwszą szkołę osteopatii – American School of Ostheopathy. Dziś osteopatia jest uznaną dziedziną w systemie medycznym, a osteopatą może zostać wyłącznie lekarz lub fizjoterapeuta, który przejdzie szkolenia podyplomowe w ilości 1000 godzin (5 lat). Osteopatia jest gałęzią medycyny, która wychodzi z założenia, że ciało jest jednością a jego struktura i funkcja wzajemnie od siebie zależą. Ciało jako rodzaj złożonej maszynerii posiada własne możliwości leczenia, wystarczy je tylko wspomóc, pobudzić odpowiednimi zabiegami.

Osteopatia jest to kompletny system opieki zdrowotnej, w którym bierze się pod uwagę całego człowieka a nie tylko pojedyncze, wyizolowane objawy. Wpisanie diagnozowania i leczenia w całościowy obraz pacjenta pozwala osteopacie na zachowanie szerokiego spojrzenia a co za tym idzie na rzeczywiście skuteczne niesienie pomocy pacjentom z różnorodnymi problemami.

Osteopata zajmuję się diagnozą i leczeniem dysfunkcji w obrębie narządu ruchu. W swojej praktyce wykorzystuje bezbolesne mobilizacje stawów obwodowych, kręgosłupa oraz układu nerwowo – mięśniowego. Stosuje również techniki normalizujące napięcia na poziomie mięśni, powięzi, więzadeł i trzewi. Poza umiejętnością precyzyjnego wyczuwania zależności pomiędzy poszczególnymi tkankami organizmu, posiada on również szeroką wiedzę ogólnomedyczną, pozwalającą na wykrycie patologii niekwalifikujących się do leczenia manualnego. W takich wypadkach osteopata kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty.