Diagnozowanie i leczenie tkanek miękkich

Prowadzący: dr Jarosław Ciechomski D.O., fizjoterapeuta,
prezes Oddziału Wielkopolskiego PTF

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych. Autorski program kursu łączy w sobie szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaite aspekty terapii zawartych w różnych metodach, co pozwala na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich. Dodatkowo, jako nieodzowny element sukcesu terapeutycznego, poruszana jest też kwestia autoterapii pacjentów.

Techniki Energizacji Mięśni
Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
Technika Aktywnego Rozluźniania
Dysbalans mięśniowo-powięziowy
Terapia punktów spustowych